Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Τί περιλαμβάνει μια πτυχιακή εργασία ή διατριβή;

Κάθε πτυχιακή εργασία συστήνεται να περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη/ ενότητες:
Εξώφυλλο
Σελίδα Τίτλου
Πνευματικά δικαιώματα -Copyright (βρίσκονται στο οπισθόφυλλο της σελίδας τίτλου)
Ευχαριστίες/ Αφιέρωση (προαιρετικά)
Περίληψη (στα ελληνικά)
Abstract (περίληψη στα αγγλικά)
Πίνακας περιεχομένων
Κατάλογος πινάκων *