Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Τί περιλαμβάνει μια πτυχιακή εργασία ή διατριβή;

Κάθε πτυχιακή εργασία συστήνεται να περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη/ ενότητες:
Εξώφυλλο
Σελίδα Τίτλου
Πνευματικά δικαιώματα -Copyright (βρίσκονται στο οπισθόφυλλο της σελίδας τίτλου)
Ευχαριστίες/ Αφιέρωση (προαιρετικά)
Περίληψη (στα ελληνικά)
Abstract (περίληψη στα αγγλικά)
Πίνακας περιεχομένων
Κατάλογος πινάκων *
Κατάλογος διαγραμμάτων (εικόνες, γραφήματα, κλπ.) *
Συντομογραφίες *
Απόδοση όρων *
Εισαγωγή
Κεφάλαια (Κυρίως μέρος εργασίας)
Μεθοδολογία έρευνας
Αποτελέσματα
Σχολιασμός αποτελεσμάτων / Συμπεράσματα
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Παραρτήματα *

* εφόσον χρησιμοποιούνται στο κείμενο


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από τον επιβλέποντα καθηγητή, παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του καθηγητή τους.
Πίνακας περιεχομένων


Ο πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει υπό μορφή λίστας τη δομή του εγγράφου.

Η πτυχιακή εργασία/ διατριβή ξεκινά με λατινική αρίθμηση (i, ii, iii, iv, v, vi). Η αραβική αρίθμηση ξεκινά είτε από την εισαγωγή είτε από το πρώτο κεφάλαιο (ακολουθούνται οι οδηγίες του επιβλέποντος).

Συνίσταται η αυτόματη δημιουργία περιεχομένων μέσω του επεξεργαστή κειμένου.

Εισαγωγή Πίνακα Περιεχομένων στη Microsoft Word 2010


Insert => References => Table of Contents => Insert Table of Contents. Στο σημείο Show levels επιλέγετε 3 ή 4 προκειμένου να υπάρχει διαβάθμιση των υποκεφαλαίων μέχρι τον τρίτο ή τέταρτο βαθμό ως εξής:

1 [Τίτλος κεφαλαίου]

1.1 [Τίτλος υποκεφαλαίου]

1.1.1 [Τίτλος υποκεφαλαίου]

1.1.1.1 [Τίτλος υποκεφαλαίου]


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προκειμένου να είναι σωστά τα περιεχόμενα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χρησιμοποιηθεί headings για τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων, υποκεφαλαίων και ενοτήτων.


Κεφάλαια & υποκεφάλαια


Σε αυτό το μέρος αναπτύσσεται η βασική επιχειρηματολογία και το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται η εργασία. Το κυρίως μέρος χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια.

Κάθε κεφάλαιο εμφανίζεται σε νέα σελίδα, ενώ τα υποκεφάλαια ακολουθούν τη ροή του κειμένου. Στον πίνακα περιεχομένων όπως και στο κυρίως κείμενο εμφανίζεται διαβάθμιση των υποκεφαλαίων μέχρι τον τρίτο ή τέταρτο βαθμό, όπως το παραπάνω παράδειγμα.

Ορισμός κεφαλαίων και υποκεφαλαίων στη Microsoft Word 2010

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες κεφαλίδωνΚατάλογος Πινάκων


Ο Κατάλογος Πινάκων έχει αντίστοιχη μορφή με τον πίνακα περιεχομένων. Συνίσταται η αυτόματη δημιουργία λίστας πινάκων μέσω του επεξεργαστή κειμένου.

Εισαγωγή Καταλόγου Πινάκων στη Microsoft Word 2010

References => Table of Figures και στο Caption label χρησιμοποιείται η λέξη Πίνακας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προκειμένου να εμφανίζονται σωστά οι πίνακες, θα πρέπει προηγουμένως να έχει χρησιμοποιηθεί η ετικέτα λεζάντας -caption label- «Πίνακας».

Για να ορίσετε τη λέξη «Πίνακας» στο πεδίο Caption label επιλέγετε References => Insert Caption => New Label και πληκτρολογείστε τη λέξη «Πίνακας».
Κατάλογος Διαγραμμάτων


Ο Κατάλογος Διαγραμμάτων έχει αντίστοιχη μορφή με τον πίνακα περιεχομένων. Οι εικόνες, τα διαγράμματα και άλλα γραφήματα τα οποία εμφανίζονται στο κείμενο, λαμβάνονται όλα ως διαγράμματα και ακολουθούν ενιαία αρίθμηση.

Συνίσταται η αυτόματη δημιουργία λίστας εικόνων μέσω του επεξεργαστή κειμένου.

Εισαγωγή Καταλόγου Διαγραμμάτων στη Microsoft Word 2010

References => Table of Figures και στο Caption label χρησιμοποιείται η λέξη Διάγραμμα.

Για παράδειγμα στη Microsoft Word υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής της συγκεκριμένης λίστας (νοουμένου ότι έχει για κάθε εικόνα/ γράφημα/ διάγραμμα χρησιμοποιηθεί η ετικέτα λεζάντας -caption label- «Διάγραμμα».
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προκειμένου να εμφανίζονται σωστά οι εικόνες, τα διαγράμματα και άλλα γραφήματα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει χρησιμοποιηθεί η ετικέτα λεζάντας -caption label- «Διάγραμμα».

Για να ορίσετε τη λέξη «Διάγραμμα» στο πεδίο Caption label επιλέγετε References => Insert Caption => New Label και πληκτρολογείστε τη λέξη «Διάγραμμα».http://libguides.cut.ac.cy/structure

Δεν υπάρχουν σχόλια: