Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

η φροντίδα της ανθρώπινης ενέργειας

Η Φροντίδα της Ανθρώπινης Ενέργειας

Η ενέργεια είναι ο σύνδεσμος μεταξύ πνεύματος, νου και σώματος. Όταν δεν έχουμε αρκετή ενέργεια τότε δεν μπορούμε να έχουμευγεία, διαύγεια, ευτυχία, αγάπη, ούτε να λειτουργούμε αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Απόδειξη της ύπαρξης του ενεργειακού σώματος