Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Σύντομη Ιστορία της Φωτογραφίας

Προιστορία


4ος π.Χ. αιώνας

(γύρω στο 310π.χ.). Ο Αριστοτέλης περιγράφει τον τρόπο που λειτουργεί η απλούστερη φωτογραφική μηχανή, η γνωστή ως camera obscura.1000. μ.Χ.

Ο Άραβας σοφός Αλχαζέν, μεταφράζει την περιγραφή της μηχανής του Αριστοτέλη στη γλώσσα του.