Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Φούρνος μικροκυμάτων, ακόμη να τον πετάξετε;

Φούρνος μικροκυμάτων, ακόμη να τον πετάξετε;
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα επιστημονικό πείραμα από μία κοπέλα.
Σε αυτό πήρε φιλτραρισμένο νερό και το χώρισε σε δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος θερμάνθηκε μέχρι βρασμού σε μια κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας και το δεύτερο μέρος θερμάνθηκε μέχρι βρασμού σε φούρνο μικροκυμάτων.