Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Βροχή μετεωριτών και πλανητικές ευθυγραμμίσεις το Δεκέμβριο του 2012


Πριν πλησιάζουμε το «Χειμερινό Ηλιοστάσιο» στις 21 Δεκεμβρίου, έχουμε πρώτα την επόμενη βροχή μετεωριτών που ονομάζεται "Geminids".
Αυτή η βροχή μετεωριτών παίρνει το όνομα της "Geminids"